DUBROVAČKA KOLENDA
18.11.2020 u 00:11   

DUBROVAČKA KOLENDA

Dobra večer mi kucamo

Badnju večer čestitamo

došli smo vam kolendati

vašem dvoru hvale dati.

 

Ođe, ođe nazdravlje vam Badnja večer dođe.

 

Visoki su ovi dvori,

a u njima zlatni tori.

u torima golubica

naša vrijedna domaćica.

 

Gosparu će ona rijeti

da mi nijesmo baš prokleti 

da smo pravi koledari 

dubrovački leri stari.

 

Otvarajte škafetine

dajte nama beškotine

dajte nama šaku rogača

da nam srca budu jača.

 

Gospara našega prid dvore, pjevajmo braćo do zore.

 

Pratite nas

Kontaktirajte nas